När det gäller mark- och anläggningsarbeten är vi på Älmby Väst AB alltid med i toppen i Göteborgsregionen. Sedan starten 2002 har vi med modernt tänkande och kompetenta samarbetspartners utfört både små och stora entreprenader på professionellt sätt med kvalitén i fokus.

Till våra främsta uppdragsgivare hör kommuner i och runt Göteborgsområdet, Trafikverket och större anläggningsföretag.

Vi har en miljöanpassad fordonsflotta med maskiner som är godkända för arbeten både i och utanför innerstadsområden. Vi klarar alla miljökrav, t.ex. när det gäller utsläpp, buller och energiförbrukning.

Vi arbetar ofta med anläggning i besvärliga trafikmiljöer. Därför är alla medarbetare väl utbildade inom trafiksäkerhet och vi ställer upp egen utrustning för skydd och avstängning vid arbeten på hårt belastade vägar.

Schakt- och grundläggningsarbeten

Mark- och ledningsarbeten

Betongkonstruktioner

Rivnings- och avvecklingsarbeten