Policy

Älmby Väst AB bedriver entreprenadverksamhet.

Vi ska vara en pålitlig partner där alla medarbetare samverkar, är engagerade och tar sitt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvar.

Vi ska arbeta på ett sätt där vi kontinuerligt eliminerar faror och förebygger föroreningar, skador och ohälsa.

Verksamheten kan innebära vissa arbetsmiljörisker, som kartläggs i uppdrag. Det är viktigt för oss att alla medarbetare trivs och mår bra.

Vi ska följa tillämpliga lagar och bindande krav. Vi ska leva upp till kunders krav och förväntningar samt skapa nöjda kunder.

Vi arbetar med ständiga förbättringar inom våra ISO-certifierade områden kvalitet – miljö – arbetsmiljö.

Och

     

Jobba hos oss

Vår arbetsinriktning är mark och anläggningsarbeten i Göteborgsregionen med omnejd.

Vi utför rivningar, schakt, grundläggning, markbeläggningar kompletta trafikanordningar med eget material och egna fordon.

För närvarande söker vi inga tjänster men engagerad och duktig personal är det vår verksamhet bygger på så om du känner att Älmby Väst är bolaget för dig är du alltid välkommen att kontakta oss och skicka in en ansökan ihop med ditt CV.